Δίπλωμα Οδήγησης

Πληροφορίες για την έκδοση νέου διπλώματος οδήγησης όλων των κατηγοριών καθώς και των επιμέρους περιπτώσεων τους.

Υποχρεωτικά, θεωρητικά και πρακτικά, μαθήματα όπως θεσπίζει το υπουργείο μεταφορών και δικαιολογητικά.

Κατηγορίες αδειών οδήγησης

Ερασιτεχνικά - Άνω των 18 ετών (εκτός της κατηγορίας Α που είναι στο 21ο έτος). Λήξη διπλώματος στο 65ο έτος του οδηγού και 3ετή ανανέωση.

Μηχανοκίνητα δίκυκλα ≤ 125KW και ≤0,16KW/kg.

Μηχανοκίνητα δίκυκλα ανεξαρτήτου κυβισμού.

Αυτοκίνητα επιβατικά με μέγιστο αριθμό καθημένων μαζί με τον οδηγό μέχρι 9 και μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3500 kg. Τα αυτοκίνητα αυτά μπορούν να έλκουν και ρυμουλκούμενο του οποίου το μέγιστο βάρος δεν υπερβαίνει τα 750kg.

 


Επαγγελματικά - Άνω των 21 ετών. Ανανέωση διπλώματος κάθε 5 χρόνια.

Αυτοκίνητα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που υπερβαίνει τα 3500 kgr. Τα αυτοκίνητα αυτά μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο του οποίο το μέγιστο βάρος δεν υπερβαίνει τα 750kg. 

Αυτοκίνητα λεωφορεία. Τα αυτοκίνητα αυτά μπορούν να έλκουν και ρυμουλκούμενο του οποίου το μέγιστο βάρος δεν υπερβαίνει τα 750kg

Σύνολα οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορία Γ ή Δ και από ρυμουλκούμενο που το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος υπερβαίνει τα 750kg

 

Θεωρητική εξέταση

Θεωρητική εξέταση

Βιβλία θεωρητικής εξέτασης

Τα βιβλία για την θεωρητική εξέταση των υποψηφίων υπάρχουν σε τρεις επιπλέον διαθέσιμες γλώσσες πέρα των ελληνικών. Αλβανικά, Ρωσικά και Αγγλικά.

albanian   english  russian

Τα βιβλία οι υποψήφιοι μπορούν να τα προμηθευτούν από την σχολή μας.

Πρόγραμμα Η/Υ Θεωρητικής Εξέτασης

Πρόγραμμα θεωρητικής εξέτασης

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της προσπάθειας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας αναβαθμίζει τη θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οδηγών με την εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος εξέτασης.

TestDrive

Κατεβάστε το πρόγραμμα θεωρητικής εξέτασης

Οδηγίες εγκατάστασης

Προκειμένου να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα 'TestDrive' για πρώτη φορά στον υπολογιστή σας, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: