Χρονολόγιο

Η σχολή ιδρύθηκε το 1971, πρώτη για τον Δήμο Ιλίου (τ. Νέων Λιοσίων), από τον Γεώργιο Χατζή. Τα πρώτα γραφεία της σχολής ήταν στην οδό Πάριδος πριν μεταφερθεί μετά από λίγα χρόνια στην τωρινή διεύθυνση Πρωτεσιλάου 85, στην κεντρική πλατεία του Ιλίου.

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας είχε τον δικό της χώρο εκπαίδευσης οδηγών στην οδό Δραγουμάνου στην περιοχή της ραδιοφωνίας του Δήμου Ιλίου.

Το 1979 ο Ιάκωβος Χατζής (υιός) ξεκίνησε να παραδίδει μαθήματα στην σχολή. Το 1986 ο αρχικός ιδρυτής της συνταξιοδοτήθηκε, δίνοντας τα σκήπτρα στον Ιάκωβο Χατζή ο οποίος συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας.

Το 2008 ολοκλήρωσε τις εξετάσεις του για εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών ο Γιώργος Χατζής, υιός του Ιακώβου, ο οποίος ξεκίνησε με την σειρά του να παραδίδει μαθήματα.

Τρεις γενιές εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών!